Klucz west poker run listopad 2021

poker room winstar casino otwarty

Playtech poinformowała, że bada potencjalną sprzedaż swojego działu technologii handlu TradeTech.Natomiast FTSE 250 group potwierdziła w normatywnego aktualizacji, że prowadziła rozmowy z kilkoma zainteresowanymi stronami z listopada, kiedy jednostka doświadczał trudności, podkreśliła, że firma ocenia wszystkie opcje."Te dyskusje są na wczesnym etapie, i nie może być żadnej pewności, że jakakolwiek transakcja zostanie zawarta lub zostaną uzgodnione odpowiednie warunki" - czytamy w oświadczeniu Playtech.Dodali, że TradeTech nadal wnosić cenny wkład w biznes, dostarczając usługi spread stawek różnych klientów z "tradycyjnego" w ciągu pierwszego półrocza i w lipcu z powodu dużej zmienności na rynku i wolumenu transakcji.Według danych izraelskiego agencji informacyjnej Calcalist, Playtech jest zatrudniony UBS Investment Bank do sprzedaży TradeTech, licząc na pierwotną propozycję w wysokości do $250 mln Jednostka TradeTech zawiera TradeTech Alpha, Markets.com i MarketsX, a także CFH, która została nabyta w 2016 roku.Akcje spółki zamknęły się na 0,3% wyższa w 373,90 pensy każda w Londynie w czwartek. klucz west poker run listopad 2021.